Generelle procesark

Her ligger de generelle procesark, som læreren kan redigere og variere i forhold til andre noveller, digte og romaner.


Tekståbnere er forskellige indgange til undersøgende og undrende at nærme sig tekstens univers.


Tekstfordybere er forskellige analytiske veje ned i teksten, hvor man anvender faglige begreber og fordyber sig i teksten.


Teksttænkere samler op og giver baggrund for reflekterende og evaluerende overvejelser i forhold til den litterære tekst og den enkelte elevs læsning af den.


I Lærerens ressourcebog. Guide til 8.-9. klasse og Lærerens ressourcebog. Guide til 6.-7. klasse kan man finde en beskrivelse af hvert enkelt procesark samt formål og fremgangsmåde. Desuden kan man der finde idéer til variationer af de enkelte procesark.


Det er centralt at eksplicitere og konkretisere målene for litteraturarbejdet for eleverne, så de bliver bevidste om, hvorfor de skal arbejde med et bestemt procesark, og hvad de skal få ud af dette arbejde. Målene kan gå på såvel specifikke faglige mål som på læreprocesorienterede mål. I elevbøgerne er mål og fremgangsmåde markeret med sætningerne:


  • Hvad skal du lære?
  • Hvad skal du gøre? 
proces-01