Ayoe Quist Henkel

Sammen om AT LÆSE LITTERATUR – Web

ISBN 978-87-0215512-9

© 2013 Gyldendal A/S, København


Brugen og indholdet af abonnementet på sammenom.gyldendal.dk er underlagt almindelige danske bestemmelser om ophavsret.

Materialet må ikke kopieres eller distribueres – bortset fra pdf'er beregnet til udprint. Disse må printes og kopieres til de elever og lærere, der er omfattet af abonnementet.

Print og fotokopier er belagt med Copydan-vederlag.


Forlagsredaktion: Kirsten Buhl

Teknisk tilrettelæggelse og udvikling: Gyldendal Web

Grafisk design: Mette Plesner og Gyldendal Web

Illustrationer: Mette Plesner, Lars Vegas og Lars Gabels